ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА СФО ОКТОМВРИЙСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ДАТА/НАЧАЛО НА ИЗПИТА/МЯСТО НА ИЗПИТА ПРЕДМЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ КОМИСИЯ ОЦЕНЯВАНЕ       14.10.2019г. Понеделник Начало на изпита- 14.30 ч. Кабинет 5  Чужд език – английски език – VIII, IX, X клас спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия   Първи чужд език – Английски език –  ХI… Още …