График за провеждане на занимания on-line обучение

Считано от 11.03.2021 г. Час Времетраене I учебен час от 8.00 часа –   8.40 часа почивка от 8.40 часа –   8.45 часа II учебен час от 8.45 часа –   9.25 часа почивка от 9.25 часа –   9.30 часа III учебен час от 9.30 часа –  10.10 часа почивка от 10.10… Още …