График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“

  1. ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ IХа КЛАС
№ по ред  

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

1. Възприемане на текстове, според спецификата на използваната лексика. Създаване на текстове, изисквания по правописа и структурата на текста. 03.06.2019 г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“

кабинет 7

2. Създаване на заявление, делово писмо, обява и СV. 17.06.2019 г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 7
3. Обобщително упражнение, свързано с изискванията за написване на аргументативен текст по определена тема. 24.06.2019 г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 7
4. Обобщение /резерв/. 27.06.2019 г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 7

 

 

 

  1. ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ IХа КЛАС
№ по ред  

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

1. A myth of flying. 03.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“

кабинет 2

2. Amazing experiences. 10.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 2
3. Have you ever dreamt about it? 17.06.2019г. 14.30ч. кабинет 2
4. What’s wrong with the world today? 24.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“

кабинет 2

5. Обобщение /резерв/. 27.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“

кабинет 2

 

III. ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ IХа  КЛАС

№ по ред  

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

1. Рационални неравенства – Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Квадратни неравенства. 04.06.2019г. 1430 ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 5
2.  Метод на интервалите. Дробни неравенства. 11.06.2019г. 1430 ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 5
3. Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30, 45, 60.

Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл.

18.06.2019г. 1430 ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 5
4. Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник, равнобедрен триъгълник, равнобедрен и правоъгълен трапец. 25.06.2019г. 1430 ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 5
5. Обобщение /резерв/ 26.06.2019г. 1430 ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 5

 

  1. ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ IХа КЛАС
№ по ред  

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

1. Ски ориентиране – подготовка и развитие. 13.06.2019г. 1400 Планинска спасителна служба, Банско
2.  Ски туризъм – развитие и подготовка 20.06.2019г. 1400 Месността „Ролбан“
3. Биатлон – развитие и подготовка. Суха стрелба. 27.06.2019г. 1400 Месността „Чалин валог“
4. Обобщение /резерв/. 28.06.2019г. 1400 Месността „Чалин валог“

 

 

 

 

  1. ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ХIа КЛАС
1. Зараждане на национално-освободителната идеология. 05.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 2
2. Преход към организирано националнореволюционно движение. 12.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 2
3. Ръско-турската освободителна война ( 1877-1878 ) и възкресението на българската държава. 19.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 2
4. Съединението и Сръбско – българската война. 26.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 2
5. Обобщение /резерв/. 27.06.2019г. 14.30ч. ГТ „Алеко Константинов“ кабинет 2