Съобщение за учениците от СФО

Във връзка с обявеното извънредно положение изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за сесия март се отменят. Сесията ще бъде обявена след като получим нови разпореждания.