ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН  ИЗПИТ ПО БЕЛ- 01.06.2020 Г. ОТ 9.00 ЧАСА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН  ИЗПИТ ПО ИЗБОР-03.06.2020 Г. ОТ 9.00 ЧАСА

 Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване трета степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019-2020 година:

Сесия юни-юли:

05.06.2020 г. от 9.00 часа-теория

08.06.2020 г.-практика/по график/

09.06.2020 г.-практика/по график/