Важно за родителите на учениците от ГТ “ Алеко Константинов“ гр. Банско!

Тук можете да се запознаете с правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Кибер престъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Центъра за безопасен интернет .

 

Тук можете да се запознаете с наръчника за родители, разработен от Асоциация „Родители“