Практическо проиграване на плана за евакуация

ПРАКТИЧЕСКО ПРОИГРАВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ЕВАКУАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ И ПОЖАР В ГТ ,,АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

На 21.10.2020 г. с учениците от Гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов“ бе проведено практическо проиграване на плана за опасност при възникване на бедствия – земетресение и пожар.

По даден сигнал чрез продължително и силно биене на звънеца, ученици, учители и служители излязоха на двора в гимназията. Евакуирането на учениците от училищния корпус бе проведено без паника .

Председателят на Комисията по ,,Пожарна безопасност и защита“ – Магдалена Радулова, запозна присъстващите със случаите, при които може да възникнат бедствия и направи инструктаж как да се реагира в конкретните случаи.

В направения инструктаж бе указан редът на напускане на сградата и указани еваукационните изходи. Направена бе проверка на присъстващите

Проиграното мероприятие нагледно демонстрира превантивните мерки за реакция и защита при възникване на такива бедствия