График за учебните часове

  1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 клас;

 

1.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

считано от  04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. 

№ на час IX клас

ОPEC

XI клас

ОPEC

VIII клас

Присъствено

1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.40 08:00 – 08.45
2 час 09:05 – 09.45 09:05 – 09.45 09:05 – 09.50
3 час 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.35 10.55 – 11.35 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.25 12.45– 13.25 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.20 13.40 – 14.20 13.40 – 14.25
  1. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 11 клас;

                   2.1.  УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

считано от  18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. 

№ на час VIII клас

ОPEC

IX клас

ОPEC

XI клас

Присъствено

1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.40 08:00 – 08.45
2 час 09:05 – 09.45 09:05 – 09.45 09:05 – 09.50
3 час 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.35 10.55 – 11.35 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.25 12.45– 13.25 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.20 13.40 – 14.20 13.40 – 14.25
  1. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 клас

3.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№ на час VIII клас

ОPEC

XI клас

ОPEC

IX клас

Присъствено

1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.40 08:00 – 08.45
2 час 09:05 – 09.45 09:05 – 09.45 09:05 – 09.50
3 час 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.35 10.55 – 11.35 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.25 12.45– 13.25 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.20 13.40 – 14.20 13.40 – 14.25