График за провеждане на занимания on-line обучение

Считано от 11.03.2021 г.

Час Времетраене
I учебен час от 8.00 часа –   8.40 часа
почивка от 8.40 часа –   8.45 часа
II учебен час от 8.45 часа –   9.25 часа
почивка от 9.25 часа –   9.30 часа
III учебен час от 9.30 часа –  10.10 часа
почивка от 10.10 часа – 10.30 часа
IV учебен час от 10.30 часа – 11.10 часа
почивка от 11.10 часа – 11.15 часа
V учебен час от 11.15 часа – 11.55 часа
почивка от 11.55 часа – 12.00. часа
VI учебен час от 12.00 часа – 12.40 часа
почивка от 12.40 часа – 12.45 часа
VII учебен час от 12.45 часа – 13.25 часа