ОБЯВЛЕНИЕ

           На основание заповед № 366/25.06.2021 г. на   директора на ГТ „Алеко Константинов” град Банско

СЕ ОБЯВЯВА

търг за отдаване под наем на имоти и част от имоти на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Банско, находящи се в местността „Почивачката” до  шосето за с.Баня.

1.Търгът е с  тайно наддаване за отдаване на обекти под наем както следва:

1.1. Част от сграда Ремонтна работилница с предназначение за дейности, свързани с услуги на населението;

1.2.Сеновал с предназначение за дейности, свързани с услуги на населението.

Срок за ползване на обектите 10 години.

Цена на тръжна документация – 10.00 лв.

2.Заявления за участие в търга се подават в деловодството на   училището  до 16.00 часа на

05.07.2021 г.

3.Търгът ще се проведе на 06.07.2021г. от 14.00 часа в сградата на училището.

 За информация: тел. 0749/ 8 82 92