Съобщение за движение на училищни автобуси

 УЧИЛИЩЕН АВТОБУС С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР Е 7036 МТ 

СУТРИН:

 • НАПРАВЛЕНИЕ: ЯКОРУДА – КРАИЩЕ – БАНЯ – БАНСКО-ДОБРИНИЩЕ
 • Тръгва от гр. Якоруда в 6,30 часа
 • Тръгва от с. Краище в 6,45часа
 • Тръгва от с. Баня в 7,13 часа /спирката срещу училището/
 • Тръгва от гр. Добринище в 7,40 часа /площад „Независимост“/

СЛЕД ОБЯД:

 • НАПРАВЛЕНИЕ: БАНСКО– БАНЯ – КРАИЩЕ –  ЯКОРУДА – ДОБРИНИЩЕ
 • Тръгва от гр. Банско в 13,45 часа пред ПГЕЕ и ПЛТГ
 • Тръгва от с. Баня в 13,58 часа
 • Тръгва от с. Краище в 14,25 часа
 • Тръгва от гр. Якоруда в 14,38 часа
 • Тръгва от гр. Банско в 15,05 часа за гр. Добринище

 

 УЧИЛИЩЕН АВТОБУС С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР Е 1204 МК

СУТРИН:

НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЛИПОВО – МЕСТА – БАНСКО – ДОБРИНИЩЕ- БАНСКО

 • Тръгва от с. Филипово в 6,45 часа
 • Тръгва от с. Места в 6,53 часа
 • Тръгва от гр. Добринище в 7,42 часа /площад „Независимост“/

СЛЕД ОБЯД:

 • НАПРАВЛЕНИЕ: БАНСКО– ДОБРИНИЩЕ– БАНСКО – МЕСТА –  ФИЛИПОВО
 • Тръгва от гр. Банско в 13,45 часа пред ПГЕЕ и ПЛТГ  за гр. Добринище
 • Тръгва от гр. Банско в 14,05 часа
 • Тръгва от с. Места в 14,50 часа
 • Тръгва от с.Филипово в 14,55 часа

Спирки: 1/ В гр. Банско – пред ПЛТГ и ПГЕЕ на ул. „България“

2/ В гр. Добринище – площад „Независимост“