ПЛАН-ПРИЕМ за 2022/2023 учебна година

Специалност: код 8120201 „Туризъм“, професия „Планински водач“ – III СПК прием след завършено основно образование – 0,5 паралелка с начин на изучаване на чужд език без ИИЧЕ и РИЧЕ – Английски език;

Специалност: код 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“, професия „Готвач“ – II СПК, – прием след завършено основно образование -0,5 паралелка с начин на изучаване на чужд език без ИИЧЕ и РИЧЕ-Английски език.;

Балообразуване по специалности:

За специалността „Туризъм“, професия „Планински водач“ :

Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по български език и литература;

Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по математика;

Оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие с ДОС;

Оценка по физическо възпитание и спорт от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

За специалността „Производство  на кулинарни изделия и напитки“, професия „Готвач“:

Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по български език и литература;

Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по математика;

Оценка по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие с ДОС;

Оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

Тук можете да се запознаете със Заповед № РД-06-384 / 28.04.2022 г. на началника на РУО -Благоевград

Тук можете да се запознаете с държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средни и обединени училища на област Благоевград за учебната 2021/2022 година (Приложение № 1 към Заповед № РД-06-384 / 28.04.2022 г.  на началника на РУО -Благоевград)

Тук можете да се запознаете с Приложение № 2 към Заповед № РД-06-384 / 28.04.2022 г. на началника на РУО -Благоевград