Търгове

На основание чл.16,ал.2,във връзка с чл.19,ал.1 от ЗДС и чл.13,ал.2 и 5 и чл.43 от ППЗДС

ПГССТ „Алеко Константинов” град Банско

Открива търг за отдаване под наем на част от имоти публична държавна собственост с управление ПГССТ „Алеко Константинов” град Банско, находящи се в местността „Почивачката” на шосето за село Баня.

С тайно наддаване на:

1.Сграда Овчарник, застроена площ 542 кв.м. с предназначение за животновъдство.

Първоначална наемна цена 785 лв.Депозит за участие в търга 400 лв.

2.Сграда Кравеферма, застроена площ 372 кв.м. с предназначение за животновъдство.

Първоначална наемна цена 505 лв. Депозит за участие в търга 250 лв.

3.Сграда Птичарник, застроена площ 164 кв.м. с предназначение за животновъдство.

Първоначална наемна цена 225 лв. Депозит за участие в търга 150 лв.

4.Сграда ремонтна работилница, застроена площ 589 кв.м. с предназначение за ремонтна дейност.

Първоначална наемна цена 800 лв. Депозит за участие в търга 400 лв.

5.Сграда Сеновал, застроена площ 278 кв.м. с предназначение за животновъдство.

Първоначална наемна цена 265 лв. Депозит за участие в търга 150 лв.

6.Терен с площ 27297 кв.м. с предназначение за ползване като земеделска площ.

Първоначална наемна цена 1690 лв.Депозит за участие в търга 1000лв.

7.Терен с площ 7917 кв.м. с предназначение за ползване като земеделска площ.

Първоначална наемна цена 490 лв.Депозит за участие в търга 300 лв.

8.Терен с площ 13095 кв.м. с предназначение за ползване като земеделска земя.

Първоначална наемна цена 950 лв.Депозит за участие в търга 500 лв.

9.Терен с площ 12990 кв.м. с предназначение за ползване като земеделска земя.

Първоначална наемна цена 900 лв.Депозит за участие в търга 500 лв.

Срок за ползване на всички обекти 5 години.

Цена на тръжната документация – 30.00 лв.

Срок за подаване на документи до 31.03.2015г. всеки работен ден от 8.00ч. до 16.00ч. срещу платежно нареждане за внесена сума в канцеларията на училището. Участниците в търга представят заявление за участие в канцеларията на училището или с препоръчано писмо с обратна разписка.

Сумата за тръжна документация и сумата за депозит за участие в търга се внасят поотделно на:

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов” – Банско

SWIFT BIC : FINVBGSF

IBAN: BG93FINV91503115575596

Търгът ще се проведе на 01.04.2015г. от 10.00 часа в сградата на училището,ет.2, град Банско, ул. „Цар Самуил”№ 29.

Оглед на обектите всеки ден от 10.00 – 14.00 часа в местността „Почивачката” на шосето за село Баня до 31.03.2015 г. след закупуване на тръжна документация

За информация: тел. 0749/ 8 82 92