Самостоятелна форма на обучение

Ред и условия за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение

График за  изпитите редовна сесия за учебната 2022/2023 г., м. април/май

График за  изпитите редовна сесия за учебната 2021/2022 г., м. октомври/ноември

Списък с изпитите, които ще полагат лицата, обучавани в самостоятелна форма редовна сесия за учебната 2021/2022 г., м. октомври/ноември

График за  изпитите редовна сесия за учебната 2020/2021 г., м. април/май

Списък с изпитите, които ще полагат лицата, обучавани в самостоятелна форма редовна сесия за учебната 2020/2021 г., м. април/май