Държавни квалификационни изпити

Държавни квалификационни изпити 2023

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Национални външни оценявания 2022 г.

Национални външни оценявания 2023 г.

Заповед за определяне  на училищна зрелостна комисия – сесия май-юни 2021 г.

Заповед за определяне  на училищна зрелостна комисия – сесия май-юни 2022 г.

Заповед за определяне  на училищна зрелостна комисия – сесия май-юни 2023 г.