Държавни квалификационни изпити

Държавни квалификационни изпити 2022

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Национални външни оценявания 2022 г.

Заповед за определяне  на училищна зрелостна комисия – сесия май-юни 2021 г.

Заповед за определяне  на училищна зрелостна комисия – сесия май-юни 2022 г.