Графици и разпределения

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети  през първи учебен срок, 2022/2023 учебна година

График за консултации на учителите по учебни предмети през първи учебен срок на учебната 2022/2023 година

График за приемно време на учители през първи учебен срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети  през втория учебен срок, 2022/2023 учебна година

Графици за консултации и приемно време на учителите по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година