Графици и разпределения

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети  през първи учебен срок, 2021/2022 учебна година

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети  през втори учебен срок, 2020/2021 учебна година

График за консултации на учителите по учебни предмети през втори учебен срок на учебната 2020/2021 година

График за консултации на учителите по учебни предмети през първи учебен срок на учебната 2021/2022 година

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети  през втори учебен срок, 2021/2022 учебна година

График за консултации на учителите по учебни предмети през втори учебен срок на учебната 2021/2022 година