Графици и разпределения

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети първи учебен срок, 2023/2024 учебна година

Графици за консултации и приемно време на учителите по учебни предмети през първи учебен срок на учебната 2023/2024 година

График за контролни и класни работи по класове и учебни предмети за втори учебен срок, 2023/2024 учебна година