Обяви за свободни работни места

О Б Я В А ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „УЧИТЕЛ  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА“ – 1 ЩАТ          На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.67 ал.1 т.1 във връзка с … Още …