Обява

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН  МЕДИАТОР“ На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.2 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в… Още …