ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Ученици, неуспешно положили държавни изпити или неявили се през сесия май-юни могат отново да се явят през сесия август-септември!

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и издаване на служебни бележки за сесия август-септември от 01.07.2020 г. до 14.07.2020г.