Седмично разписание на часовете за I учебен срок 2022/2023 учебна година

час VIIIа IXа XIа
ПОНЕДЕЛНИК 1. Предприемачество- Христо Янчовичин Български език и литература-Р.Козарева  Философия-Т.Атанасов Учебна практика по специалността-М.Радулова
2. Български език и литература-Р.Козарева История и цивиизации-Б.Вангелов Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин Учебна практика по специалността-М.Радулова
3. Химия и опазване на околната среда-Ст.Христова Математика-А.Рускова Български език и литература-Р.Козарева Учебна практика по специалността-М.Радулова
4. ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева Биология и здравно образование-Ст.Христова Математика-А.Рускова Учебна практика по специалността-М.Радулова
5. Математика-А.Рускова ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева ЧЕ-Руски език-Р.Козарева Учебна практика по специалността-М.Радулова
6. Физика и астрономия-Е.Туталъ География и икономика-Б.Вангелов. ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева Учебна практика по специалността-М.Радулова
7. Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
ВТОРНИК 1. Информационни технологии-Е.Туталъ Математика-А.Рускова Терминология на англ.език в хлебопр.-Сл.Сланчева-1 гр./Гостоприемство в туристическата индустрия-Т.Атанасов 2 гр. Български език и литература-Р.Козарева
2.  Математика-А.Рускова Здравословно хранене т.М.Радулова Биология и здравно образование-Т.Атанасов Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост-Н.Терзиева
3. Български език и литература-Р.Козарева Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост-Н.Терзиева 1 гр/ Здравословно хранене т.М.Радулова 2 гр., История и цивиизации-Б.Вангелов Математика-А.Рускова
4. История и цивилизации-Б.Вангелов Терминология на английски език в хлебопроизводството-Сл.Сланчева 1 гр./Здравословно хранене т.М.Радулова 2 гр., Химия и опазване на околната среда-Е.Туталъ Технология на специалността-Н.Терзиева
5. ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева Български език и литература-Р.Козарева Философия-Т.Атанасов Технологично обзавеждане на специалността-Н.Терзиева
6. Философия-Тодор Атанасов  Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин География и икономика-Б.Вангелов Технологично обзавеждане на специалността-Н.Терзиева
7. ДЧФВС Бит и култура-Т.Атанасов-2 гр.
СРЯДА 1. Здравословно хранене-т.Н.Терзиева 1 гр./Зимни спортове-т.Тодор Атанасов 2 гр. Химия и опазване на околната среда-Е.Туталъ Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин Български език и литература-Р.Козарева
2. Здравословно хранене-т.Н.Терзиева 1 гр./Зимни спортове-т. Т.Атанасов 2 гр. ЧЕ-Руски език-Р.Козарева География и икономика-Б.Вангелов Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин
3. Здравословно хранене-пр.Н.Терзиева 1 гр./ Зимни спортове-пр.Хр.Янчовичин 2 гр. ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева Български език и литература-Р.Козарева Микробиология-М.Радулова
4. Здравословно хранене-пр.Н.Терзиева 1 гр./ Зимни спортове-пр.Хр.Янчовичин 2 гр Математика-А.Рускова Физика и астрономия-Ерфе Туталъ ЧЕ-Руски език-Р.Козарева
5. Здравословно хранене-пр.Н.Терзиева 1 гр./ Зимни спортове-пр.Хр.Янчовичин 2 гр Информационни технологии-Е.Туталъ  Икономика-Сл.Сланчева Математика-А.Рускова
6. Здравословно хранене-пр.Н.Терзиева  1 гр./ Зимни спортове-пр.Хр.Янчовичин 2 гр Физика и астрономия-Е.Туталъ История и цивилизации-Б.Вангелов Чужд език на професията-Английски език-Сл.Сланчева
7. Здравословно хранене-пр.Н.Терзиева 1 гр./ Зимни спортове-пр.Хр.Янчовичин 2 гр Терминология на английски език в хотелиерството-Сл.Сланчева-2 гр.  ЧЕ-Руски език-Р.Козарева Електротехника и електроника -Ерфе Туталъ
8 ДЧФВС
ЧЕТВЪРТЪК 1. История и цивилизации-Б.Вангелов Здравословни и безопасни условия на труд-Т.Атанасов Математика-А.Рускова Технология на специалността-Н.Терзиева
2. Биология и здравно образование-Христо Янчовичин Философия-Т.Атанасов Български език и литература-Р.Козарева Суровини и материали за производство на хляб,хлебни и сладкарски изделия-Н.Терзиева
3. Математика-А.Рускова Български език и литература-Р.Козарева ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева Гражданско образование-Т.Атанасов
4. Български език и литература-Р.Козарева Химия и опазване на околната среда-Е.Туталъ. Здравословно хранене-т.-М.Радулова 1 гр./Туристически и алпийски обекти-Т.Атанасов 2 гр. Хигиена на храните и хранително законодателство-Н.Терзиева
5. Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин ЧЕ-Руски език-Р.Козарева История и цивилизации-Б.Вангелов Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост-Н.Терзиева
6. ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева История и цивилизации-Б.Вангелов Химия и опазване на околната среда-Е.Туталъ. Здравословно хранене-пр.-М.Радулова
7. География и икономика-Б.Вангелов Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин Биология и здравно образование-Т.Атанасов Здравословно хранене-пр.-М.Радулова
8. ДЧФВС
ПЕТЪК 1. Терминология на англ.език за готвач -1 гр.Сл.Сланчева/ Зимни спортове-т.Тодор Атанасов 2 гр. Здравословно хранене-пр.М.Радулова История и цивилизации-Б.Вангелов Технология на специалността-Н.Терзиева
2. Български език и литература-Р.Козарева Здравословно хранене-пр.М.Радулова Физика и астрономия-Ерфе Туталъ Технология на специалността-Н.Терзиева
3. Гостоприемство в туристическата индустрия-Т.Атанасов Здравословно хранене-пр.М.Радулова Информационни технологии-Ерфе Туталъ Български език и литература-Р.Козарева
4. Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин Здравословно хранене-пр.М.Радулова Учебна практика по професията -1гр.Н.Терзиева /Терминология на английски език в планинското водене-Сл.Сланчева-2 гр. ЧЕ-Руски език-Р.Козарева
5. ЧЕ-Английски език, Сл.Сланчева Здравословно хранене-пр.М.Радулова Учебна практика по професията- 1 гр.Н.Терзиева/Зимни спортове-т.Т.Атанасов-2 гр. Физическо възпитание и спорт-Хр.Янчовичин
6. Биология и здравно образование-Христо Янчовичин Здравословно хранене-пр.М.Радулова Учебна практика по професията-1 гр.Н.Терзиева/Зимни спортове -т.Т.Атанасов-2 гр. Чужд език на професията-Английски език-Сл.Сланчева
7 ДЧФВС Здравословно хранене-пр.М.Радулова Планинско водене-Т.Атанасов-2 гр.