СПИСЪК С ИЗПИТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ ЛИЦАТА, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г., М. ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ

Име Клас Учебен предмет Дата Кабинет
1 Димитър Лазаров Димитров специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Английски език ООП
ЧЕ – Руски език ООП
Математика ООП
Информационни технологии ООП 101
История и цивилизации ООП 101
География и икономика ООП 101
Философия ООП 101
Биология и здравно образование ООП 101
Физика и астрономия ООП 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Ззравословни и безопасни условия на труд ОбПП 101
Машинознание ОтПП 101
Техническо чертане ОтПП 101
Суровини и материали в хранително-вкусова промишленост СПП 101
Здравословно хранене – теория РПП 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 101
2 Айше Мустафа Паша „Производство на хляб и хлебни изделия“ Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Английски език ООП
ЧЕ – Руски език ООП
Математика ООП
Информационни технологии ООП 101
История и цивилизации ООП 101
География и икономика ООП 101
Философия ООП 101
Биология и здравно образование ООП 101
Физика и астрономия ООП 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Ззравословни и безопасни условия на труд ОбПП 101
Машинознание ОтПП 101
Техническо чертане ОтПП 101
Суровини и материали в хранително-вкусова промишленост СПП 101
Здравословно хранене – теория РПП 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 101
3 Сашка Аргирова специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ IX ЧЕ – Английски език ООП                      прир.8
Информационни технологии ООП        прир.8
Философия ООП                                      прир.8
Предприемачество ООП                         прир.8
Основи на технологията на хран.прод. прир.8
Здравословно хранене-теория                прир.8
Здравословно хранене-учеб.п-ка           прир.8
Терминология на английски език в хлебопр. Пр8 101
Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Английски език ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
Математика ООП 101
Информационни технологии ООП 101
История и цивилизации ООП 101
География и икономика ООП 101
Философия ООП 101
Биология и здравно образование ООП 101
Физика и астрономия ООП 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Ззравословни и безопасни условия на труд ОбПП 101
Машинознание ОтПП 101
Техническо чертане ОтПП 101
Суровини и материали в хранително-вкусова промишленост СПП 101
Здравословно хранене – теория РПП 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 101
Фатима Зекир специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ IX Информационни технологии ООП        прир.8
Философия ООП                                      прир.8
Предприемачество ООП                         прир.8
Основи на технологията на хран.прод. прир.8
Здравословно хранене-теория                прир.8
Здравословно хранене-учеб.п-ка           прир.8
Терминология на английски език в хлебопр. Пр8 101
Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Английски език ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
Математика ООП 101
Информационни технологии ООП 101
История и цивилизации ООП 101
География и икономика ООП 101
Философия ООП 101
Биология и здравно образование ООП 101
Физика и астрономия ООП 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Ззравословни и безопасни условия на труд ОбПП 101
Машинознание ОтПП 101
Техническо чертане ОтПП 101
Суровини и материали в хранително-вкусова промишленост СПП 101
Здравословно хранене – теория РПП 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 101
5 Бигие  Ибраим   Заим     специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ X Български език и литература ООП 25.10.21     14.30 101
ЧЕ – Английски език ООП 27.10.21     14.30 101
ЧЕ – Руски език ООП 29.10.21     13.30 101
Математика ООП 26.10.21     14.30 101
Информационни технологии ООП 28.10.21     14.30 101
История и цивилизации ООП 02.11.21     14.30 101
География и икономика ООП 03.11.21     14.30 101
Философия ООП 10.11.21     14.30 101
Биология и здравно образование ООП 04.11.21     14.30 101
Физика и астрономия ООП 08.11.21     14.30 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 05.11.21     14.30 101
Физическо възпитание и спорт ООП 09.11.21     14.30 ф.салон
Икономика 21.10.21     14.30 101
Здравословно хранене – теория РПП 19.10.21     14.30 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП 22.10.21     13.30 готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 20.10.21     14.30 101
Производствена практика 19.11.21     13.30
6  Фатме Халил Кисьо    специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ X Български език и литература ООП 25.10.21     14.30 101
ЧЕ – Английски език ООП 27.10.21     14.30 101
ЧЕ – Руски език ООП 29.10.21     13.30 101
Математика ООП 26.10.21     14.30 101
Информационни технологии ООП 28.10.21     14.30 101
История и цивилизации ООП 02.11.21     14.30 101
География и икономика ООП 03.11.21     14.30 101
Философия ООП 10.11.21     14.30 101
Биология и здравно образование ООП 04.11.21     14.30 101
Физика и астрономия ООП 08.11.21     14.30 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 05.11.21     14.30 101
Физическо възпитание и спорт ООП 09.11.21     14.30 ф.салон
Икономика 21.10.21     14.30 101
Здравословно хранене – теория РПП 19.10.21     14.30 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП 22.10.21     13.30 готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 20.10.21     14.30 101
Производствена практика 19.11.21     13.30
7 Мария Илиева специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ X Български език и литература ООП 25.10.21     14.30 101
ЧЕ – Английски език ООП 27.10.21     14.30 101
ЧЕ – Руски език ООП 29.10.21     13.30 101
Математика ООП 26.10.21     14.30 101
Информационни технологии ООП 28.10.21     14.30 101
История и цивилизации ООП 02.11.21     14.30 101
География и икономика ООП 03.11.21     14.30 101
Философия ООП 10.11.21     14.30 101
Биология и здравно образование ООП 04.11.21     14.30 101
Физика и астрономия ООП 08.11.21     14.30 101
 Химия и опазване на околната среда ООП 05.11.21     14.30 101
Физическо възпитание и спорт ООП 09.11.21     14.30 ф.салон
Икономика 21.10.21     14.30 101
Здравословно хранене – теория РПП 19.10.21     14.30 101
Здравословно хранене – учебна практика РПП 22.10.21     13.30 готв. раб.
Терминология на английски език в хлебопроизводството РПП 20.10.21     14.30 101
Производствена практика 19.11.21     13.30
8 Ани Сашова Илиева специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ XI Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
ЧЕ – Английски език ОПП 101
Математика ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Гражданско образование ООП 101
Електротехника и електроника ОтПП 101
Хигиена на храненето ОтПП 101
Процеси и апарати в ХВП   СПП 101
Суровини и материали за произ.на хляб,хлебни и сладк.изд. 101
Технология на специалността  СПП 101
Приложна декорация СПП
Технологично обзавеждане на спец.
Микробиология СПП
Учебна практика па специалността
Здравословно ханене – практика РПП 101
Производствена практика
9 Асен Димчов Апостолов   специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ XI Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
ЧЕ – Английски език ОПП 101
Математика ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Гражданско образование ООП 101
Електротехника и електроника ОтПП 101
Хигиена на храненето ОтПП 101
Процеси и апарати в ХВП   СПП 101
Суровини и материали за произ.на хляб,хлебни и сладк.изд. 101
Технология на специалността  СПП 101
Приложна декорация СПП
Технологично обзавеждане на спец.
Микробиология СПП
Учебна практика па специалността
Здравословно ханене – практика РПП 101
Производствена практика
10 Даниела Георгиева Димитрова специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ XI Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
ЧЕ – Английски език ОПП 101
Математика ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Гражданско образование ООП 101
Електротехника и електроника ОтПП 101
Хигиена на храненето ОтПП 101
Процеси и апарати в ХВП   СПП 101
Суровини и материали за произ.на хляб,хлебни и сладк.изд. 101
Технология на специалността  СПП 101
Приложна декорация СПП
Технологично обзавеждане на спец.
Микробиология СПП
Учебна практика па специалността
Здравословно ханене – практика РПП 101
Производствена практика
11 Йорданка Емилова Галева  специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ XI Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
ЧЕ – Английски език ОПП 101
Математика ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Гражданско образование ООП 101
Електротехника и електроника ОтПП 101
Хигиена на храненето ОтПП 101
Процеси и апарати в ХВП   СПП 101
Суровини и материали за произ.на хляб,хлебни и сладк.изд. 101
Технология на специалността  СПП 101
Приложна декорация СПП
Технологично обзавеждане на спец.
Микробиология СПП
Учебна практика па специалността
Здравословно ханене – практика РПП 101
Производствена практика
12 Елена Николаева Говедарова специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ XI Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
ЧЕ – Английски език ОПП 101
Математика ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Гражданско образование ООП 101
Електротехника и електроника ОтПП 101
Хигиена на храненето ОтПП 101
Процеси и апарати в ХВП   СПП 101
Суровини и материали за произ.на хляб,хлебни и сладк.изд. 101
Технология на специалността  СПП 101
Приложна декорация СПП
Технологично обзавеждане на спец.
Микробиология СПП
Учебна практика па специалността
Здравословно ханене – практика РПП 101
Производствена практика
13  Даниела Димитрова специалност „Организация на хотелиерството“ XI Български език и литература ООП 101
ЧЕ – Руски език ООП 101
ЧЕ – Английски език ОПП 101
Математика ООП 101
Физическо възпитание и спорт ООП ф.салон
Гражданско образование ООП 101
Електротехника и електроника ОтПП 101
Хигиена на храненето ОтПП 101
Процеси и апарати в ХВП   СПП 101
Суровини и материали за произ.на хляб,хлебни и сладк.изд. 101
Технология на специалността  СПП 101
Приложна декорация СПП
Технологично обзавеждане на спец.
Микробиология СПП
Учебна практика па специалността
Здравословно ханене – практика РПП
Производствена практика
14 Яна Иванова Апостолова  специалност „Организация на хотелиерството“ XII Български език и литература ЗП 101
ЧЕ – Руски език 3П 101
Математика ЗП 101
Физическо възпитание и спорт ЗП 101
ЧЕ по професията – Английски език  ЗПП 101
Мениджмънт в туризма ЗПП 101
Технология на хотелиерското обслужване ЗПП 101
Маркетинг в туризма 101
Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП 101
Туристическа,туроператорска и агентска дейност 101
Туристич.,туроператорска и агентска д-ст -уч.практика готв. раб.
Технология на хотелиерското обслужване – учебна практикаСПП готв. раб.
Здравословно хранене -практика РПП 101
Гражданско образование 101
Български език и литература РП 101
Производствена практика 101
15 Кремена Мъхова специалност „Организация на хотелиерството“ XII Български език+D289:F304 и литература ЗП 101
ЧЕ – Руски език 3П 101
Математика ЗП 101
Физическо възпитание и спорт ЗП 101
ЧЕ по професията – Английски език  ЗПП 101
Мениджмънт в туризма ЗПП 101
Технология на хотелиерското обслужване ЗПП 101
Маркетинг в туризма 101
Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП 101
Туристическа,туроператорска и агентска дейност 101
Туристич.,туроператорска и агентска д-ст -уч.практика готв. раб.
Технология на хотелиерското обслужване – учебна практикаСПП готв. раб.
Здравословно хранене -практика РПП 101
Гражданско образование 101
Български език и литература РП
Производствена практика