Съобщение за здравните вноски на зрелостници

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на образованието и науката

ДО

НАЧАЛНИЦИТЕ НА

РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

 

Във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Борис Михайлов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици приложено изпращам пакет материали (кратко видео, текст за публикуване на електронните страници на училищата и материали за публикуване в социалните мрежи), предоставени от НАП. Моля да информирате директорите на средните училища, профилираните и професионалните гимназии на територията на областта да предприемат следните действия:

– да изпратят съобщението за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване до учениците и техните родители чрез електронния дневник на училището (Приложение 1);

– видеоматериалът от посочения в приложенията линк и съобщението до зрелостниците да бъдат публикувани на интернет страниците на училищата, а материалите в Приложение 2 – на страниците на социалните мрежи на училищата, в случай че разполагат с регистрации в такива (напр. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

При разпространяване на материалите следва да се съблюдава формата на файловете с цел интернет връзките да останат активни и да се достъпва конкретната информация.

 

Приложения:

  1. Приложение 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение 2 – материали за социалните мрежи
  3. Линк към видеоматериала:

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 

 

Приложение 1

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

 

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Какво трябва да направите?

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

 

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

 

За приетите в университет в чужбина. 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:

👉 Абитуриенти – здравни осигуровки

👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

👉 Проверка на здравноосигурителния статус

 

НАП в социалните медии

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube