Справка за свободните места за четвърти етап на класиране

ОБЩИНА Нас. място Код Код Име Общо
Банско Банско 102010 3898 Готвач 5
Банско Банско 102010 4222 Ресторантьор 6