Справка за свободните места за пети етап на класиране

 

ОБЩИНА Нас. място Код Код Име Общо
Банско Банско 102010 3898 Готвач 5
Банско Банско 102010 4222 Ресторантьор 5