Самостоятелна форма на обучение

Ред и условия за обучение на учениците в самостоятелна форма на  обучение през учебната 2023/2024 година

График за  изпитите редовна сесия за учебната 2023/2024 г., м. октомври/ноември

График за  изпитите редовна сесия за учебната 2023/2024 г., м. апарил